Övriga uppdragshållare

Övriga uppdrag i föreningen: Revisorer: Rickard Dahlström och Niclas Cederqvist Revisorsuppleant: Erik Jacobson Informationsansvarig: Lars Eklund Sponsoransvarig: Lars-Göran Eklund Turneringsledare: Lars-Göran Eklund ELO/Ratingansvarig: Fredrik Kjellqvist Valberedning: Ante Bengtzelius och Jonathan Hansen Hemsida: Lars-Göran Eklund, Rickard Dahlström och Fredrik Kjellqvist Lokalansvarig: Patrik Ragnar