Styrelse

Styrelsen 2015-2016 Ordförande: Lars-Göran Eklund Sekreterare: Fredrik Kjellqvist Kassör: Patrik Ragnar Ledamot: Hans Ohlsson och Lars Eklund Suppleanter: Per Johansson, Jesper Hansen  och Fredrik Karlsson   Skara schacksällskaps stadgar