Styrelse

Styrelsen 2016-2017

Ordförande: Lars-Göran Eklund
Sekreterare: Fredrik Kjellqvist
Kassör: Lars Eklund
Ledamot: Martina van Oosten och Patrik Ragnar
Suppleanter: Per Johansson, Jesper Hansen  och Hans Ohlsson

 

Skara schacksällskaps stadgar