Styrelse

Styrelsen 2016-2017 Ordförande: Lars-Göran Eklund Sekreterare: Fredrik Kjellqvist Kassör: Lars Eklund Ledamot: Martina van Oosten och Patrik Ragnar Suppleanter: Per Johansson, Jesper Hansen  och Hans Ohlsson   Skara schacksällskaps stadgar