Juniorschack

Måndagar 17:00 Varmt välkomna ner till oss!