Juniorschack

Måndagar 17:00

Varmt välkomna ner till oss!