2017

VästgötaOpen2017

Ny betänketid. 7 ronder med 45 min+ 10 sekunder/ drag ELO registrerad, Rapid (snabbschacks ELO)


Inbjudan 2017

Logierbjudande