GM Cramling, GM Bellon & GM Ernst
har anmält sig till Västgöta Open 16-17/2 2019

Rickard Dahlström
ricdah@gmail.com