Gubbaschacket

Resultat  17-09-26
1 Bo Andersson                4,0
2 Rolf Johansson             3,0
3-5 Börje Romfält            1.0
3-5 Lars Eklund               1,0
3-5 Rune Arvidsson        1,0